Τα αποτελέσματα ήταν 83 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"