Τα αποτελέσματα ήταν 20 σε "Μηχανισμοί εντολών διάφοροι"