Τα αποτελέσματα ήταν 14 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"