Τα αποτελέσματα ήταν 4 σε "Πρίζες ρεύματος standard Ιταλίας"