Τα αποτελέσματα ήταν 23 σε "Πρίζες ρεύματος διεθνή standard"