Τα αποτελέσματα ήταν 4 σε "Θερμομαγνητική διαφορική προστασία"