Τα αποτελέσματα ήταν 87 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"