Τα αποτελέσματα ήταν 86 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"