Τα αποτελέσματα ήταν 32 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"