Τα αποτελέσματα ήταν 33 σε "Πρίζες ρεύματος διεθνή standard"