Τα αποτελέσματα ήταν 9 σε "Πρίζες ρεύματος για εξιδικευμένες γραμμέ"