Τα αποτελέσματα ήταν 5 σε "Θερμομαγνητική προστασία"