Τα αποτελέσματα ήταν 7 σε "Εξαρτήματα στερεοφωνικού συστήματος"