Τα αποτελέσματα ήταν 269 σε "Πλαίσια πλαστικά - στήριξη με κλιπς"