Τα αποτελέσματα ήταν 261 σε "Πλαίσια πλαστικά - στήριξη με κλιπς"