Τα αποτελέσματα ήταν 64 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"