Τα αποτελέσματα ήταν 15 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"