Τα αποτελέσματα ήταν 16 σε "Μηχανισμοί εντολών διάφοροι"