Τα αποτελέσματα ήταν 10 σε "Πρίζες ρεύματος διεθνή standard"