Τα αποτελέσματα ήταν 4 σε "Θερμομαγνητική προστασία"