Τα αποτελέσματα ήταν 3 σε "Στρογγυλό κουτί Συσκευής πλάκας πλαισίου"