Τα αποτελέσματα ήταν 12 σε "Πλαίσια μεταλλικά - στήριξη με βίδες"