Τα αποτελέσματα ήταν 25 σε "Πλαίσια μεταλλικά - στήριξη με κλιπς"