Τα αποτελέσματα ήταν 12 σε "Πλαίσια πλαστικά - στήριξη με κλιπς"