Τα αποτελέσματα ήταν 50 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"