Τα αποτελέσματα ήταν 56 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"