Τα αποτελέσματα ήταν 8 σε "Μηχανισμοί εντολών διάφοροι"