Τα αποτελέσματα ήταν 10 σε "Μηχανισμοί εντολών διάφοροι"