Τα αποτελέσματα ήταν 12 σε "Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί εντολών"