Τα αποτελέσματα ήταν 30 σε "Πρίζες ρεύματος διεθνή standard"