Τα αποτελέσματα ήταν 2 σε "Αντάπτορες για πρίζες σήματος"