Τα αποτελέσματα ήταν 144 σε "Πλαίσια πλαστικά - στήριξη με κλιπς"