Τα αποτελέσματα ήταν 40 σε "Πλαίσια πλαστικά - στήριξη με κλιπς"