Τα αποτελέσματα ήταν 3 σε "Μηχανισμοί εντολών διάφοροι"