Τα αποτελέσματα ήταν 8 σε "Πρίζες ρεύματος διεθνή standard"