Τα αποτελέσματα ήταν 12 σε "Βασικοί μηχανισμοί εντολών"