Τα αποτελέσματα ήταν 13 σε "Φίς αρσενικά ευθείας εξόδου"