Τα αποτελέσματα ήταν 4 σε "Φίς αρσενικά πλαγίας εξόδου με ρουξούνι"