Τα αποτελέσματα ήταν 6 σε "Φίς αρσενικά ευθείας εξόδου"