Τα αποτελέσματα ήταν 6 σε "Φίς θηλυκά ευθείας εξόδου"