Τα αποτελέσματα ήταν 9 σε "συνιστώσες της ενέργειας"