Τα αποτελέσματα ήταν 16 σε "Εξαρτήματα συστήματος συναγερμού μη ομαδ"