Τα αποτελέσματα ήταν 3 σε "Πολυπριζα εξειδικευμένα"