Τα αποτελέσματα ήταν 15 σε "Σειρά ημιστεγανών γκρί IP40 - Isoset"