Τα αποτελέσματα ήταν 6 σε "Σειρά στεγανών IP55 - Isoset"