Τα αποτελέσματα ήταν 4 σε "Βάσεις στήριξης για καλώδια ή σωλήνες"