Τα αποτελέσματα ήταν 10 σε "Για λυχνίες φθορισμού"