Τα αποτελέσματα ήταν 17 σε "Ηλεκτρονικά εξαρτήματα universal"