Τα αποτελέσματα ήταν 7 σε "Εξαρτήματα εγκατάστασης"