Τα αποτελέσματα ήταν 5 σε "Καλώδια και κονέκτορες"